Civil Sirera, Marta

Civil Sirera, Marta

Educación matemática y ciudadanía

Civil Sirera, Marta

Sinopsi de Educación matemática y ciudadanía

Al llarg del llibre el lector trobarà temes com ara: un recorregut pels currículums de matemàtiques des de la modernitat, que aboquen en el reconeixement de la competència matemàtica com a forma d’accés a la ciutadania en les societats del segle xxi; el tema de matemàtiques per a la vida, exposant les seves característiques i els reptes que un canvi en aquesta direcció impliquen; la vinculació que el gaudi i la lluita pels drets humans té amb l’educació matemàtica; la importància que la competència comunicativa té en el desenvolupament de les classes de matemàtiques en un context multilingüe; el desafiament de formar docents capaços de desenvolupar la competència ciutadana en l’alumnat…

 

PUBLICACIONS DE Civil Sirera, Marta