Civil Sirera, Marta

Civil Sirera, Marta

Educación matemática y ciudadanía

Civil Sirera, Marta

Sinopsi de Educación matemática y ciudadanía

Quins enfocaments de l’educació matemàtica afavoreixen la formació de ciutadanes i ciutadans ben informats, participatius, crítics, conscients dels seus drets i responsables dels seus deures, en el context social i polític en què viuen?, quines propostes curriculars són més adequades per a aquest tipus de formació?, quina preparació necessita el professorat? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals aquest llibre, adreçat principalment al professorat de matemàtiques tant en formació com en exercici, tracta de respondre.

Al llarg del llibre el lector trobarà temes com ara: un recorregut pels currículums de matemàtiques des de la modernitat, que aboquen en el reconeixement de la competència matemàtica com a forma d’accés a la ciutadania en les societats del segle xxi; el tema de matemàtiques per a la vida, exposant les seves característiques i els reptes que un canvi en aquesta direcció impliquen; la vinculació que el gaudi i la lluita pels drets humans té amb l’educació matemàtica; la importància que la competència comunicativa té en el desenvolupament de les classes de matemàtiques en un context multilingüe; el desafiament de formar docents capaços de desenvolupar la competència ciutadana en l’alumnat…

 

PUBLICACIONS DE Civil Sirera, Marta