Coll i Salvador, Cèsar

Coll i Salvador, Cèsar

Doctor en psicologia. Catedràtic de psicologia evolutiva ì i de l'educació de la Universitat de Barcelona. Ha ì impulsat i dirigit treballs i investigacions sobre les ì implicacions pedagògiques de la psicologia i ì l'epistemologia genètiques, l'orientació i la intervenció ì psicopedagògica, el disseny i el desenvolupament del ì currículum escolar, els processos d'interacció en ì contextos educatius i l'anàlisi de pràctiques educatives. ì Els seus interessos actuals s'orienten a l'anàlisi del ì discurs educatiu, l'ús de les TIC per impulsar ì l'aprenentatge i millorar l'ensenyament, l'articulació ì dels contextos d'aprenentatge i la construcció de la ì identitat d'aprenent. És coordinador del Grup de Recerca ì sobre Interacció i Influència Educativa -GRINTIE- i del ì Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació ì -GIDPE- des de que es va crear a finals de la dècada dels ì vuitanta. Així mateix, ha realitzat tasques ì d'assessorament i consultoria educativa en diferents ì països, especialment en temes curriculars i ì psicopedagògics. És autor de nombrosos articles publicats en revistes ì acadèmiques i professionals nacionals i internacionals. ì Entre els llibres que ha escrit, dirigit o coordinat ì destaquen Psicología y currículum (1987), Desarrollo ì psicológico y educación. Psicología de la educación ì escolar (amb J. Palacios i A. Marchesi, 1990 i 2001), El ì constructivismo en el aula (obra collectiva, 1993), ì Aprender contenidos y desarrollar capacidades (amb E. ì Martín, 2003), Currículum i ciutadania (2007), Psicología ì de la educación virtual (amb C. Monereo, 2008) i ì Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación ì secundaria (2010).

Aprenentatge amb sentit i valor personal

Coll i Salvador, Cèsar

Sinopsi de Aprenentatge amb sentit i valor personal
Estratègies, recursos i experiències de personalització educativa

Aquest llibre té com a objectiu identificar, descriure i il·lustrar un conjunt de recursos, estratègies i experiències de personalització educativa dirigits a promoure i reforçar en l'alumnat el sentit i el valor personal dels seus aprenentatges escolars. Sorgit en el marc de l'Aliança Educació 360 promoguda per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, té com a destinataris principals docents i agents educatius de la comunitat.
La personalització de l'acció educativa, entesa com un conjunt d'actuacions i estratègies dirigides a afrontar i revertir el fenomen de la pèrdua de sentit de l'aprenentatge, forma part del nucli dels esforços esmerçats a revisar en profunditat l'educació escolar atenent les característiques i exigències de la nova ecologia de l'aprenentatge.

PUBLICACIONS DE Coll i Salvador, Cèsar