Colomer Llobet, Teresa

Colomer Llobet, Teresa

Llicenciada en filologia hispànica i en filologia ì catalana, doctora en ciències de l'educació i catedràtica ì de literatura infantil i juvenil i de didàctica de la ì literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dirigeix el màster internacional a distància Llibres i ì Literatura infantil i juvenil, el màster oficial ì interuniversitari Biblioteca escolar i promoció de la ì lectura i la diplomatura Biblioteca escolar, cultura ì escrita y sociedad en red. Autora de més de dues-centes publicacions sobre educació ì lectora i literària, com ara: Andar entre libros. La ì lectura literaria en la escuela (FCE, 2005), Introducción ì a la literatura infantil y juvenil actual (Síntesis, ì 2010), La Formación del lector literario (FGSR, 1998) o ì Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre (Ed.62/Rosa ì Sensat, 1991). També n'ha dirigit o coordinat altres com: ì New Directions in Picturebook Research (Routledge, 2010), ì Cruce de miradas: Nuevas aproximaciones al libro-álbum ì (Banco del Libro, 2010), Lectures adolescents (Graó, ì 2008), Siete llaves para valorar las historias infantiles ì (FGSR, 2002), La literatura infantil i juvenil catalana: ì un segle de canvis (ICE/UAB, 2002). Es membre del consell assessor d'una desena de revistes ì educatives i ha impartit conferències de formació del ì professorat a més de quinze països. Va dirigir la primera ì xarxa de recerca universitària de literatura infantil i ì juvenil de l'Estat (1996-2006) i és responsable de ì l'equip recerca GRETEL, amb més de quinze investigadors. www.gretel.cat www.literatura.gretel.cat

La evaluación psicopedagógica

Colomer Llobet, Teresa

Sinopsi de La evaluación psicopedagógica

El llibre ofereix al professional una gamma de situacions específiques d'avaluació suficientment àmplia, per deixar constància dels canvis conceptuals, dels instruments psicopedagògics i de la metodologia contrastada per la pràctica i la reflexió dels professionals.

PUBLICACIONS DE Colomer Llobet, Teresa