Colomina Álvarez, Rosa

Colomina Álvarez, Rosa

Rosa Maria Colomina Álvarez és professora a la Universitat de Barcelona. Ha participat en projectes d'investigació sobre mecanismes d'influència educativa en situacions d'interacció educativa i en projectes d'innovació docent sobre la incorporació de les TIC a la docència universitària.

Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC

Colomina Álvarez, Rosa

Sinopsi de Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC
Pautas e instrumentos de análisis

L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

PUBLICACIONS DE Colomina Álvarez, Rosa