Coma Quintana, Laia

Coma Quintana, Laia

Laia Coma Quintana és professora associada al Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l’Educació Musical, de l’Educació Física i de l’Educació Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Pedagogia, màster en Investigació de les Didàctiques Específiques, Museografia i Patrimoni, i doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni, ha centrat la seva carrera investigadora i professional en l’àmbit de l’educació patrimonial i cultural, tant en el marc de l’educació formal com no formal. Ha treballat durant més d’una dècada en l’elaboració de materials didàctics i projectes educatius relacionats amb la didàctica del patrimoni i de la museografia comprensiva, tant per a museus i institucions públiques com per a privades vinculades amb el turisme educatiu i l’educació patrimonial. Com a membre actiu del grup de recerca DHIGECS de la Universitat de Barcelona, en els últims anys ha investigat i escrit diverses publicacions relacionades amb les noves tecnologies aplicades a l’educació patrimonial i l’anomenat aprenentatge mòbil, posant en relleu la importància de la inclusió de les TIC en els processos d’aprenentatge formals i no formals. Actualment compagina aquestes tasques amb la seva activitat com a professora i investigadora a l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme (EUHT CETT-UB), en la qual dirigeix el màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural i el màster en línia en Gestió i Dinamització Turística del Patrimoni.

La ciencia que no se aprende en la red

Coma Quintana, Laia

Sinopsi de La ciencia que no se aprende en la red
Modelos didácticos para motivar el estudio de las ciencias a través de la arqueología

Aquest llibre es basa en un projecte interdisciplinari, basat en l’arqueologia, l’objectiu del qual és submergir el públic adolescent en les ciències naturals, la física, la química i les matemàtiques.

És ben sabut que les disciplines científiques requereixen del laboratori de la mateixa manera que la mecànica requereix del taller i la història requereix de l’arxiu, atès que hi ha coneixements que no es poden aprendre fàcilment a un llibre o a Internet. Aquest llibre va d’això; parteix de la premissa segons la qual per aprendre qualsevol cosa cal abans tenir ganes d’aprendre-la.

PUBLICACIONS DE Coma Quintana, Laia