Corbalan Yuste, Fernando

Corbalan Yuste, Fernando

Didáctica de las Matemáticas

Corbalan Yuste, Fernando

Sinopsi de Didáctica de las Matemáticas

Aquest llibre està escrit pensant en l'acció didàctica dels docents des del punt de vista de la seva pràctica professional. Per aquesta raó, desenvolupa els apartats següents des de la lògica de les accions professionals unides a la pràctica docent en el procés d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques: finalitats, proposta de tasques, avaluació, planificació curricular, processos d'aprenentatge i acció comunicativa. 

PUBLICACIONS DE Corbalan Yuste, Fernando