Corso, Silvana Mabel

Corso, Silvana Mabel

Inclusión: acciones en primera persona

Corso, Silvana Mabel

Sinopsi de Inclusión: acciones en primera persona
Indicadores y modelos para centros inclusivos. Manual práctico

La intenció del llibre és oferir una brúixola que orienti les escoles interessades a seguir el camí cap a la inclusió. Així, s'inicia el viatge des dels conceptes de presència i participació, que són els fonaments sòlids d'aquesta escola que busquem; per continuar fent parades en les metodologies i models organitzatius en els quals ha de construir-se; en la convivència com a model social d'acolliment a la diversitat humana de les aules; en l'avaluació autèntica, on tots tenen cabuda; i una última parada per proposar el model de gestió d'un centre inclusiu.

Incloure no és deixar entrar, és no permetre que algú es quedi fora.

PUBLICACIONS DE Corso, Silvana Mabel