Cubero Pérez, Rosario

Cubero Pérez, Rosario

Rosario Cubero és doctora en Psicologia i professora de la Universitat de Sevilla. Els seus estudis se centren en l'anàlisi de la construcció del del coneixement educatiu i la investigació de les interaccions que tenen lloc en els processos d'ensenyament i aprenentatge, entesos com a situacions socials i de construcció conjunta de significats. Forma part del grup d'investigació Laboratorio de Actividad Humana (LAH), que desenvolupa les seves tasques en el marc de la perspectiva historicocultural del funcionament psicològic. És autora de nombroses publicacions relacionades amb la construcció del coneixement escolar. Actualment dirigeix un projecte d'investigació sobre l'anàlisi del discurs educatiu

Perspectivas constructivistas

Cubero Pérez, Rosario

Sinopsi de Perspectivas constructivistas
La intersección entre el significado, la interacción y el discurso

Rigorosa revisió del constructivisme com a perspectiva teòrica i un interessant i suggeridor suport per al desenvolupament de l'activitat docent, el constructivisme es presenta com un potent marc explicatiu per entendre els processos de construcció del coneixement.

PUBLICACIONS DE Cubero Pérez, Rosario