de Diego Navalón, Joan

de Diego Navalón, Joan

Joan de Diego Navalón exerceix al EAP Gràcia de Barcelona. És professor associat del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. Ha treballat especialment en temes relacionats amb l'assessorament psicopedagògic i la innovació educativa.

Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

de Diego Navalón, Joan

Sinopsi de Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

PUBLICACIONS DE de Diego Navalón, Joan