de Diego Navalón, Joan

de Diego Navalón, Joan

Joan de Diego Navalón exerceix al EAP Gràcia de Barcelona. És professor associat del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. Ha treballat especialment en temes relacionats amb l'assessorament psicopedagògic i la innovació educativa.

El asesoramiento psicopedagógico a debate

de Diego Navalón, Joan

Sinopsi de El asesoramiento psicopedagógico a debate

El llibre planteja una sèrie de reptes entre els quals destaca la necessitat de repensar i adaptar l'orientació i l'assessorament psicopedagògic a les noves realitats personals, educatives i socials; la concreció d'un model d'intervenció realment col·laboratiu i coparticipat que afavoreixi compartir responsabilitats i objectius des de les dinàmiques de centre i de zona educativa; el paper d'assessors i orientadors en els processos d'innovació i millora de pràctiques educatives clarament inclusives; i la formació inicial i contínua centrada en com resoldre situacions problemàtiques a través del diàleg assessor.

PUBLICACIONS DE de Diego Navalón, Joan