De la Cerda Toledo, Maribel

De la Cerda Toledo, Maribel

Sóc pedagoga i doctora en pedagogia per la Universitat de ì Barcelona. Actualment formo part del Grup de Recerca en ì Educació Moral i treballo a la Universitat com a ì professora, on combino la docència amb la investigació ì sobre temàtiques vinculades amb l'ajuda entre iguals, ì l'educació en valors i l'aprenentatge servei. Algunes obres en las quals he participat són: Aprendizaje ì servicio: educación y compromiso cívico (2009), ì Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las ì universidades (2008) i Compromís cívic i aprenentatge a ì la universitat (2012).

Por una pedagogía de ayuda entre iguales

De la Cerda Toledo, Maribel

Sinopsi de Por una pedagogía de ayuda entre iguales
Reflexiones y práctica

Material complementari

Capítols que descriuen experiències d'ajuda entre iguals dutes a terme en centres de secundària durant tres anys consecutius: 

Capítulo 5. Lengua y cultura entre amigos
Capítulo 6. La práctica deportiva con los compañeros

PUBLICACIONS DE De la Cerda Toledo, Maribel