De la Cerda Toledo, Maribel

De la Cerda Toledo, Maribel

Sóc pedagoga i doctora en pedagogia per la Universitat de ì Barcelona. Actualment formo part del Grup de Recerca en ì Educació Moral i treballo a la Universitat com a ì professora, on combino la docència amb la investigació ì sobre temàtiques vinculades amb l'ajuda entre iguals, ì l'educació en valors i l'aprenentatge servei. Algunes obres en las quals he participat són: Aprendizaje ì servicio: educación y compromiso cívico (2009), ì Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las ì universidades (2008) i Compromís cívic i aprenentatge a ì la universitat (2012).

Aprendizaje servicio (ApS)

De la Cerda Toledo, Maribel

Sinopsi de Aprendizaje servicio (ApS)
Educación y compromiso cívico

L'/aprenentatge servei/ és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un mecanisme de progrés personal, econòmic i social millor que la persecució obsessiva del profit individual. A més a més de situar el lector en el que és l'aprenentatge servei, aquesta obra presenta diversos exemples, l'emmarca en el si de les principals tradicions de la pedagogia contemporània i aborda els elements que el caracteritzen: les necessitats que atén, la idea de servei que proposa i els aprenentatges que proporciona; així com les qüestions que han de tenir-se en compte quan es vol generalitzar l'aprenentatge servei en un territori.

PUBLICACIONS DE De la Cerda Toledo, Maribel