De la Cerda Toledo, Maribel

De la Cerda Toledo, Maribel

Sóc pedagoga i doctora en pedagogia per la Universitat de ì Barcelona. Actualment formo part del Grup de Recerca en ì Educació Moral i treballo a la Universitat com a ì professora, on combino la docència amb la investigació ì sobre temàtiques vinculades amb l'ajuda entre iguals, ì l'educació en valors i l'aprenentatge servei. Algunes obres en las quals he participat són: Aprendizaje ì servicio: educación y compromiso cívico (2009), ì Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las ì universidades (2008) i Compromís cívic i aprenentatge a ì la universitat (2012).

Por una pedagogía de ayuda entre iguales

De la Cerda Toledo, Maribel

Sinopsi de Por una pedagogía de ayuda entre iguales
Reflexiones y práctica

Material complementari

Capítols que descriuen experiències d'ajuda entre iguals dutes a terme en centres de secundària durant tres anys consecutius: 

Capítulo 5. Lengua y cultura entre amigos
Capítulo 6. La práctica deportiva con los compañeros

Aquest llibre fa una proposta en la qual els alumnes ensenyen als companys mitjançant una activitat planificada amb una clara voluntat educativa. Aquesta pràctica, de gran potencial educatiu, permet treballar sobre continguts acadèmics i posa en joc un dinamisme pedagògic essencial per a la vida i les relacions afectives entre persones. Obra essencial per a mestres i mestres que vulguin aplicar i conèixer en profunditat aquesta classe de pràctiques, sistematitzant les qüestions clau en relació amb la forma així com la teoria que les sustenta, en una proposta senzilla però brillant, fàcilment extrapolable a diversitat de contextos.

PUBLICACIONS DE De la Cerda Toledo, Maribel