del Campo Vecino, Juan

del Campo Vecino, Juan

És doctor i llicenciat en ciències de l'activitat física i l'esport . Professor d'educació secundària en excedència. Actualment, és professor de la Facultat de Formació de Professorat i Educació de la Universitat Autònoma de Madrid.

La educación física desde una perspectiva interdisciplinar

del Campo Vecino, Juan

Sinopsi de La educación física desde una perspectiva interdisciplinar

Malgrat que vivim en una societat on els valors dominants responen al credo hedonista, on cultivar el cos segons els cànons estètics de moda —fins i tot a costa de la salut— esdevé una religió, on veiem, a la televisió i en d’altres mitjans de comunicació, com s’exalça la competitivitat, fins i tot a costa de la solidaritat, com a tret que es fomenta entre els més joves, sorgeix des de l’escola —a través de l’educació física— una altra manera d’entendre la competència, la salut i l’equilibri personal. És una àrea que, a més, ens permet, de manera natural, treballar uns altres continguts de tipus transversal. En aquest sentit, en el present llibre es recull una mostra de reflexions i experiències (d’educació infantil, primària i secundària) dutes a terme per docents d’educació física que aposten per un ensenyament compromès amb l’educació integral de la persona.

PUBLICACIONS DE del Campo Vecino, Juan