del Pozo Roselló, Montserrat

del Pozo Roselló, Montserrat

Llicenciada en filosofia i lletres, directora del Col·legi Montserrat de Barcelona (Vallvidrera). Ha viatjat arreu del món per conèixer les investigacions pedagògiques mes rellevants.

Ordenadores en las aulas

del Pozo Roselló, Montserrat

Sinopsi de Ordenadores en las aulas
La clave es la metodología

Els ordinadors ja hi són o arribaran ben aviat a les aules. Aquest llibre ens ajudarà en els canvis que això representa en el dia a dia i que s'han de sostenir en tres grans columnes: *els continguts, les metodologies, les eines i els recursos tecnològics*. Així, veurem els continguts des d'una mirada competencial; les metodologies que han d'afavorir el pensament científic, la creativitat i la solidaritat i, finalment, les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquestes metodologies es caracteritzen pel treball cooperatiu, l'atenció a la diversitat, la recerca, la construcció del coneixement, la creativitat i la interdisciplinarietat. A més, es donen a conèixer algunes de les eines que cal posar en mans dels nois i noies perquè facin les seves creacions, les seves tasques, perquè transformin la informació i construeixin el seu coneixement de manera autònoma

PUBLICACIONS DE del Pozo Roselló, Montserrat