del Rey Alamillo, Rosario

del Rey Alamillo, Rosario

Rosario del Rey Alamillo és professora col·laboradora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Sevilla. És membre del grup d'investigació que dirigeix Rosario Ortega, la qual cosa li ha permès participar en projectes finançats de l'àmbit nacional i internacional, i realitzar estànces en diferents universitats europees. La violència escolar i la prevenció d'aquesta a través de la convivència és el tema en el qual ha centrat el seu teball de recerca. També tracten aquest tema les seves obres, de caràcter científic i divulgatiu, publicades a nivell nacional i internacional. Recentment, ha realitzat un treball d'investigació sobre l'anàlisi de la convivència en els centres d'educació secundària, on inclou els fenòmens de la indisciplina, el sentiment d'inseguretat i la violència.

La violencia escolar

del Rey Alamillo, Rosario

Sinopsi de La violencia escolar
Estrategias de prevención

Es parteix del diàleg, com a eina idònia, i s’analitzen les estratègies de mediació com a instruments molt específics que només són necessaris quan el nivell de deteriorament de les relacions els reclamen, com a processos que han de ser planificats i controlats des d’un bon nivell de domini instrumental del procediment. Les autores, expertes en models d’intervenció en aquest àmbit educatiu, introdueixen aquí un ampli ventall d’alternatives psicoeducatives, fugint de receptes tancades, i estimulant el treball cooperatiu i autònoms dels docents perquè siguin aquests, des de la seva pròpia autonomia personal, els que dissenyen els seus propis recursos per a l’exploració, el diagnòstic i la intervenció dels problemes concrets que emergeixen en la convivència del seu propi centre.

PUBLICACIONS DE del Rey Alamillo, Rosario