Díaz Gómez, Maravillas

Díaz Gómez, Maravillas

Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i professora titular de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical de la Universitat del País Basc, és autora de diverses publicacions a llibres i revistes especialitzades. Les seves línies d'investigació s'ocupen del currículum i la música, la creativitat i la interculturalitat.

10 Ideas Clave. El aprendizaje creativo

Díaz Gómez, Maravillas

Sinopsi de 10 Ideas Clave. El aprendizaje creativo

Comprendre quin és el desenvolupament i la pràctica de la creativitat; trobar solucions noves a problemes nous; defugir falses concepcions, i definir les característiques més sobresortints de la creativitat; saber formular preguntes per obtenir idees, augmentar capacitats i desenvolupar actituds i aptituds, desafiant els convencionalismes tan presents a l'entorn educatiu.

PUBLICACIONS DE Díaz Gómez, Maravillas