Díaz Gómez, Maravillas

Díaz Gómez, Maravillas

Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i professora titular de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical de la Universitat del País Basc, és autora de diverses publicacions a llibres i revistes especialitzades. Les seves línies d'investigació s'ocupen del currículum i la música, la creativitat i la interculturalitat.

Actividades y juegos de música en la escuela

Díaz Gómez, Maravillas

Sinopsi de Actividades y juegos de música en la escuela

El «fer» música constitueix la base sobre la qual s’assenta l’observació, el descobriment, la experimentació, la manipulació, la interpretació, l’acompanyament, la improvisació, l’adquisició de coneixements i experiències i l’anàlisi d’aquestes. Per això, la disponibilitat d’una oferta rica, variada i àmplia d’activitats es convertirà en una aliada inestimable en el desenvolupament de les accions d’ensenyament i aprenentatge.

El llibre ofereix una bateria d’activitats i jocs organitzats per edats i basats en els blocs sobre els quals s’estructura el currículum de primària: escolta, interpretació, creació i dansa.

PUBLICACIONS DE Díaz Gómez, Maravillas