Díaz Gómez, Maravillas

Díaz Gómez, Maravillas

Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i professora titular de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical de la Universitat del País Basc, és autora de diverses publicacions a llibres i revistes especialitzades. Les seves línies d'investigació s'ocupen del currículum i la música, la creativitat i la interculturalitat.

Música. Investigación, innovación y buenas prácticas

Díaz Gómez, Maravillas

Sinopsi de Música. Investigación, innovación y buenas prácticas

Més enllà de conèixer la teoria i els principis didàctics que sustenten els processos d’ensenyament i aprenentatge musical en l’educació secundària, investigar i innovar constitueixen dos imperatius per a qualsevol docent que vulgui millorar la seva pròpia pràctica educativa. Partint d’aquesta premissa, Música. Investigación, innovación y buenas prácticas pretén orientar els professors i les professores de Música perquè puguin conèixer i aplicar propostes innovadores en l’àmbit de l’educació musical i plantejar alternatives i solucions, i dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació.

PUBLICACIONS DE Díaz Gómez, Maravillas