Domínguez Carrillo, Guadalupe

Domínguez Carrillo, Guadalupe

Llicenciada en ciències de l' esport. IES Benalúa de Guadix (Granada).

Dinámicas y estrategias de re-creación

Domínguez Carrillo, Guadalupe

Sinopsi de Dinámicas y estrategias de re-creación
Más allá de la actividad físico-deportiva

És a través de la dinamització recreativa que s’assoleix un doble objectiu: aconseguir el desenvolupament de la capacitat de l’alumnat per regular el seu propi aprenentatge i confiar en les seves aptituds i els seus coneixements, al mateix temps que creix la seva iniciativa personal i el seu esperit emprenedor; i donar autonomia i confiança al professorat per adaptar, modificar i crear activitats lúdiques, sessions, situacions que li permetin aconseguir de dinamitzar els grups.

PUBLICACIONS DE Domínguez Carrillo, Guadalupe