Dosil Santamaria, Maria

Dosil Santamaria, Maria

Escenarios y estrategias socioeducativas para la inclusión social

Dosil Santamaria, Maria

Sinopsi de Escenarios y estrategias socioeducativas para la inclusión social

En aquesta publicació es despleguen estratègies per a la reinterpretació de la docència i dels seus docents, i se situa el procés d'ensenyament-aprenentatge i, per tant formatiu, com a focus d'atenció prioritari en la societat del futur.

La responsabilitat de l'educació no està únicament en mans del professorat docent i investigador, cal prendre decisions conjuntes des de les cultures polítiques, acadèmiques, socials i empresarials. El currículum haurà de ser, per tant, objecte de profundes revisions per anar dotant-lo d'una base comuna on la innovació sigui sistemàtica, sistèmica i contínua.

PUBLICACIONS DE Dosil Santamaria, Maria