Duque Sánchez, Elena

Duque Sánchez, Elena

Elena Duque Sánchez és investigadora del Centre d'Investigació i Documentació Educativa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. El seu treball d'investigació se centra en la socialització preventiva de les violències de gènere.

Dialogar y transformar

Duque Sánchez, Elena

Sinopsi de Dialogar y transformar
Pedagogía crítica del siglo XXI

Dialogar y transformar recull les teories i pràctiques que permeten superar la segregació educativa imperant en els darrers anys i afrontar críticament els reptes de la societat de la informació. Aquest llibre demostra que la pedagogia crítica del segle XXI està experimentant un auge que s’assenta en noves energies utòpiques, en el gir dialògic de les teories socials i educatives actuals (Habermas, Chomsky, Freire) i en les noves pràctiques educatives transformadores (com les comunitats d’aprenentatge o les escoles democràtiques).

Les autores reflexionen i proposen les millors teories i pràctiques actuals entrellaçades amb les energies utòpiques i aporten noves orientacions per abordar els nous desafiaments: superació del fracàs escolar, prevenció de conflictes, millora de la convivència, qualitat per a totes i tots, drets educatius de la immigració i del poble gitano i igualtat de diferències de tots els gèneres i totes les cultures.

PUBLICACIONS DE Duque Sánchez, Elena