Durban Roca, Glòria

Durban Roca, Glòria

És llicenciada en història de l'art (UB) i en documentació (UOC). Des de 1992, treballa a l'Escola Tècnica Professional del Clot (Barcelona) com a responsable de la biblioteca escolar. És autora dels continguts del portal especialitzat «La biblioteca escolar com a eina educativa» (www.bibliotecaescolar.info), que manté actualitzat des de 2003. Col·labora regularment en sessions de formació del programa Puntedu de biblioteques escolars del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i a l'escola d'estiu de Rosa Sensat. Ha col·laborat en jornades dedicades a la biblioteca escolar dutes a terme en els darrers anys a Galícia, Extremadura i Andalusia per les conselleries d'Educació respectives. Ha publicat articles sobre la implementació de la biblioteca escolar als centres docents i l'articulació de la competència informacional en el context escolar.

La biblioteca escolar, avui.

Durban Roca, Glòria

Sinopsi de La biblioteca escolar, avui.
Un recurs estratègic per al centre

Aquest llibre descriu i argumenta els aspectes més rellevants que en l'actualitat configuren la conceptualització de la biblioteca escolar com un recurs educatiu imprescindible que participa de l'acció estratègica del centre i que incentiva i dóna suport a processos de millora de l'ensenyament. En els diferents capítols veiem com les accions de la biblioteca adquireixen ple sentit si recolzen realment sobre aquelles situacions d'aprenentatge que requereixen l'ús de materials i que es duen a terme dins de les programacions i projectes de treball d'aula, com ara els treballs d'investigació i les intervencions de lectura i escriptura.

PUBLICACIONS DE Durban Roca, Glòria