Edo Basté, Mequè

Edo Basté, Mequè

Educación matemática y buenas prácticas

Edo Basté, Mequè

Sinopsi de Educación matemática y buenas prácticas
Infantil, primaria, secundaria y educación superior

Cada capítol, centrat en una etapa educativa, suggereix com crear i gestionar entorns d’aula motivadors tant per a l’alumnat com per al professorat. Es recullen, així, en aquestes pàgines, diferents experiències d’aula que plantegen qüestions relatives a l’ús del context real en el desenvolupament de pràctiques matemàtiques escolars; al paper dels valors i les emocions en l’aprenentatge matemàtic d’alumnes de diferents edats; als canvis en l’ensenyament de continguts matemàtics específics quan es dóna prioritat al diàleg; a la influència de les noves tecnologies en les formes de participació i comunicació o a la necessitat de relacionar disciplines treballades habitualment per separat. En tots el casos, se tracta de qüestions de gran rellevància teòrica que en aquest llibre es mostren d’una manera concreta i amena amb la doble finalitat d’aportar recursos i generar reflexions sobre la pròpia pràctica professional. Més enllà de la identitat de cada etapa educativa i de les particularitats de l’educació matemàtica en unes i altres edats, s’aposta per una visió integrada dels principis que tenen en comú les etapes d’infantil, primària, secundària i educació superior.

PUBLICACIONS DE Edo Basté, Mequè