Escamilla González, Amparo

Escamilla González, Amparo

Amparo Escamilla González és doctora en Educació per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Directora de l'equip Proyectos Pedagógicos i directora d'Innovació del Liceo Europa de Saragossa. Assessora en implementació de l'enfocament intel·ligències múltiples en el Centro Inglés del Puerto de Santa María (Cadis) i a les Escuelas Infantiles Alaria a Madrid.

Ha treballat en tots els nivells educatius: d'infantil a la universitat. Ha impartit diverses assignatures en Psicopedagogia, graus de Magisteri i Màster de Secundària de la Universitat de Comillas. Ha estat coordinadora de Pedagogia en el CES Don Bosco, codirectora dels Màsters d'Intel·ligències Múltiples de la Universitat d'Alcalá i professora del Màster d'Equips Directius UPCO-SM en Estratègies i Projectes d'Innovació.  Ponent en set congressos internacionals i en multitud de congressos, trobades i jornades.

Autora i coautora de disset llibres de didàctica, currículum, competències, intel·ligències i avaluació. Ha coordinat i intervingut en programes de formació en competències i intel·ligències en més de 600 centres. Les seves obres més recents són Las competencias en la programación de aula: Infantil y primaria (2009) i Las competencias en la programación de aula: Educación secundaria (2011), Inteligencias múltiples: Claves y propuestas para su desarrollo en el aula (2014) i Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave (2015), tots en aquesta editorial.

Inteligencias múltiples en la pràctica

Escamilla González, Amparo

Sinopsi de Inteligencias múltiples en la pràctica
Nuevas estrategias y nuevas herramientas

Aquest llibre presenta un conjunt d'estratègies i eines per canalitzar aquestes coordenades: ensenyar i aprendre a pensar amb tècniques que estimulen diferents models de pensament, integració de pràctiques amb metodologia de pensament i cooperació i construcció d'estructures didàctiques variades per organitzar els processos amb tasques motivadores, situacions ABP i projectes calidoscòpics.

Un enfocament que creu que la ment es construeix i projecta amb sistemes simbòlics variats. I que, per això, una educació basada en l'existència de múltiples intel·ligències és molt més rica i efectiva que una basada en només dues: perquè els continguts es construeixen, es representen i es comuniquen amb molts més símbols, com defensa Gardner.

PUBLICACIONS DE Escamilla González, Amparo