Escamilla González,  Amparo

Escamilla González, Amparo

Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat Complutense de Madrid.  Directora de l’equip Proyectos Pedagógicos. Codirectora dels màsters d'intel·ligències múltiples (Infantil, Primària i Secundària) a la Universitat d' Alcalá. Ha dissenyat una estratègia (5GTIM) integrada per un conjunt de tècniques de pensament que, fusionades amb continguts, estimulen les diferents intel·ligències. Aquesta estratègia s’està implementant en més de 450 centres a infantil i, amb una selecció de tècniques puntuals, a primària i secundària. A tot això, s’hi sumen accions d’assessorament i formació en altres centres que implanten aquesta metodologia i, ara, l’estratègia de treball per projectes IM/CC en les diferents etapes educatives.

Ha intervingut en més de 550 accions formatives relacionades amb competències i intel·ligències, en un gran nombre de jornades i en cinc congressos internacionals. És autora i coautora de deu llibres de didàctica, competències, avaluació i desenvolupament de l’enfocament d’intel·ligències múltiples (els sis últims, amb Graó), d’un gran nombre d’articles sobre els mateixos temes i de tres glossaris de termes educatius. Ha coordinat i col·laborat en més de quaranta guies de recursos didàctics per a professorat i famílies. Prepara nous treballs sobre intel·ligències múltiples i competències que suposen ampliar ofertes formatives en aquest terreny, especialment en l’àmbit de l’assessorament i la intervenció amb les famílies.

Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave

Escamilla González, Amparo

Sinopsi de Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave

La proposta mostra una via que integra l’estímul a les intel·ligències múltiples orientades al desenvolupament de competències. Constitueix una línia fonamentada i suggeridora per redefinir i enriquir les propostes de projectes globalitzades o interdisciplinàries que ja estaven en marxa.

D’aquesta manera, els projectes per desenvolupar intel·ligències múltiples i competències clau (projectes IM/CC) que es presenten aquí integren continguts de les diferents àrees i matèries i els treballen fusionats amb tècniques per aprendre a pensar que actuen de manera complementària (estratègia 5GTIM) per ajudar a estructurar, estimular i dinamitzar diferents tipus d’habilitats cognitives.

PUBLICACIONS DE Escamilla González, Amparo