Esteban-Guitart, Moisès

Esteban-Guitart, Moisès

Doctor en psicologia. Llicenciat en psicologia i en filosofia. Professor agregat del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona. Director de l’Institut de Recerca Educativa d’aquesta mateixa universitat. Responsable del grup de recerca Cultura i Educació. Ha realitzat estades de recerca i ha estat professor visitant a la Universidad Intercultural de Chiapas (Mèxic), el Leeds Social Science Institute (Anglaterra), la University of Arizona (EUA), el Institute for Cultural Research and Education (EUA) i la University of Colorado Boulder (EUA). La seva principal línia de recerca són els processos de continuïtat i discontinuïtat família-escola, l’anàlisi dels processos de construcció identitària en contextos de diversitat social i cultural i l’establiment de connexions entre experiències d’aprenentatge i contextos educatius. És autor de diferents articles publicats en revistes acadèmiques i professionals, nacionals i internacionals, així com autor de diferents llibres, entre els quals destaquen: Geografías del desarrollo humano. Una introducción a la psicología cultural (ARESTA, 2010), Principios y aplicaciones de la psicología cultural. Una orientación vygotskiana (Miño y Dávila Editores, 2013, Funds of Identity. Connecting Meaningful Learning Experiences in and out of School (Cambridge University Press, 2016) i, conjuntament amb Ignasi Vila, Experiencias en educación inclusiva. Vinculación família, escuela y comunidad (Horsori, 2013) i Familia, escuela y comunidad en las sociedades del siglo XXI (Horsori, 2017).

Altres dades:

Facebook: https://www.facebook.com/moises.guitart

Twitter: @GuitartMoises

Academia.edu:?https://girona.academia.edu/MoisesEsteban

ResearchGate:?https://www.researchgate.net/profile/Moises_Esteban/publications/

Google scholar:?http://scholar.google.es/citations?user=cpA9UZEAAAA

Aprenentatge amb sentit i valor personal

Esteban-Guitart, Moisès

Sinopsi de Aprenentatge amb sentit i valor personal
Estratègies, recursos i experiències de personalització educativa

Aquest llibre té com a objectiu identificar, descriure i il·lustrar un conjunt de recursos, estratègies i experiències de personalització educativa dirigits a promoure i reforçar en l'alumnat el sentit i el valor personal dels seus aprenentatges escolars. Sorgit en el marc de l'Aliança Educació 360 promoguda per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, té com a destinataris principals docents i agents educatius de la comunitat.
La personalització de l'acció educativa, entesa com un conjunt d'actuacions i estratègies dirigides a afrontar i revertir el fenomen de la pèrdua de sentit de l'aprenentatge, forma part del nucli dels esforços esmerçats a revisar en profunditat l'educació escolar atenent les característiques i exigències de la nova ecologia de l'aprenentatge.

PUBLICACIONS DE Esteban-Guitart, Moisès