Feliu Torruella, Maria

Feliu Torruella, Maria

És llicenciada en història de l'art per la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va doctorar l'any 2010 en didàctica de les ciències socials per la Universitat de Barcelona amb una tesi titulada «Metodologies d'ensenyament i aprenentatge i factors de percepció de l'art en l'educació primària» que està centrada en els mètodes d'ensenyament i aprenentatge i els factors de percepció de l'art en l'educació primària. Els seus interessos d'investigació estan centrats en l'ensenyament i l'aprenentatge de l'art dins de l'educació formal, però també en la no formal (museus, centres d'interpretació, activitats didàctiques, etc.). És membre del grup d'investigació DIDPATRI de la Universitat de Barcelona. Per altra banda, porta a terme projectes didàctics i col·labora amb el departament educatiu del Museu d'Història de Catalunya, on es fa càrrec de la formació dels educadors i la revisió i creació de les activitats, entre altres tasques. Ha realitzat diferents projectes didàctics per a institucions públiques i privades i actualment compagina aquestes tasques amb la docència i investigació en el Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona.

12 Ideas Clave. Enseñar y aprender historia

Feliu Torruella, Maria

Sinopsi de 12 Ideas Clave. Enseñar y aprender historia

Pretén potenciar un saber instrumental que permeti superar les visions ideologistes i doctrinàries que sovint, és a dir quasi sempre, han tipificat la presència de la història a les aules. Enfront de la història adoctrinadora basada en relats no demostrats que només pot afrontar-se, per part dels alumnes, sobre la base de la memorització acrítica, els autors presenten una proposta sense complexos que posa l’èmfasi en l’ensenyament del mètode. De manera sistemàtica es planteja la importància del concepte temps i com mesurar-lo i posteriorment es planteja una didàctica de coneixement del passat basada en la interpretació i judici crític de les fonts. Res millor que el mètode científic per estimular actituds crítiques fonamentades en la raó.

PUBLICACIONS DE Feliu Torruella, Maria