Fernández García, Isabel

Fernández García, Isabel

Rosa Estopà Bagot és doctora en Lingüística i màster en Logopèdia

Los sistemas de apoyo entre iguales en la escuela

Fernández García, Isabel

Sinopsi de Los sistemas de apoyo entre iguales en la escuela
De los equipos de ayuda a la cibermentoría

Ens proposa molts mètodes, testejats i duts a la pràctica, que ajuden els estudiants a desenvolupar qualitats com l’empatia cap als altres en diferents situacions quotidianes, així com crear oportunitats en les quals aprendre a responsabilitzar-se de les seves pròpies accions. Aquesta forma de ciutadania, assolida amb èxit, té com a conseqüència la millora del clima social a l’aula i a l’escola com un tot, des dels valors i les experiències dels ciutadans, que arriben a les seves famílies i les seves comunitats i que poden influir sobre les seves accions, així com sobre els seus rols com a persones adultes en un futur.

PUBLICACIONS DE Fernández García, Isabel