Ferrandis Torres, Antonio

Ferrandis Torres, Antonio

Educación y protección de menores en riesgo

Ferrandis Torres, Antonio

Sinopsi de Educación y protección de menores en riesgo
Un enfoque comunitario

El llibre planteja en primer lloc els aspectes teoricopràctics del treball en equips interdisciplinaris, amb especial atenció al model d’assessorament col·laborador d’enfocament comunitari. Tot seguit i des de la doble perspectiva preventiva i inclusiva, aborda els diferents tipus de mesures que s’han d’adoptar en aquelles situacions que posen els menors en risc d’exclusió, presentant i analitzant les mesures de protecció destinades en concret als menors en situació d’orfenesa, abandonament, maltractament i/o abusos, i en la protecció i atenció educativa dels menors infractors amb mesures judicials d’internament. A més a més, aquest llibre fa una oportuna referència a la legislació vigent a Europa i l’Estat espanyol, així com una anàlisi crítica de les estratègies més contrastades de prevenció de les toxicomanies en nens i adolescents.

PUBLICACIONS DE Ferrandis Torres, Antonio