Fons Esteve, Montserrat

Fons Esteve, Montserrat

Professor. Màster en tecnologia educativa per la Universitat de San Diego i doctor en educació per UNICAMP. Consultor de la UNESCO. 

El aula como espacio de investigación y reflexión

Fons Esteve, Montserrat

Sinopsi de El aula como espacio de investigación y reflexión
Investigaciones en didáctica de la lengua

Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

PUBLICACIONS DE Fons Esteve, Montserrat