Fraile Aranda, Antonio

Fraile Aranda, Antonio

És doctor en ciències de l'educació, llicenciat en ì educació física i catedràtic de didàctica d'expressió ì corporal a la Facultat de Educació i Treball social de la ì Universitat de Valladolid. Diplomat en gestió i direcció esportiva, forma part de ì l'equip directiu de la Xarxa Urel (Universitats Regionals ì llatinoamericanes) i participa a la Xarxa Nacional ì d'Avaluació Formativa. És coordinador del programa de doctorat «Educació per al ì desenvolupament i la integració» de la Universitat René ì Moreno de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia). Pertany a l'equip de direcció de la revista Tándem de ì Didáctica de la Educación Física de la Editorial Graó. És coach esportiu per la Federació Espanyola de Futbol i ì la Universitat Francisco de Vitoria de Madrid. També és ì professor de metodologia de l'Escola Nacional ì d'Entrenadors de Futbol i entrenador nacional d'handbol.

La educación física desde una perspectiva interdisciplinar

Fraile Aranda, Antonio

Sinopsi de La educación física desde una perspectiva interdisciplinar

Malgrat que vivim en una societat on els valors dominants responen al credo hedonista, on cultivar el cos segons els cànons estètics de moda —fins i tot a costa de la salut— esdevé una religió, on veiem, a la televisió i en d’altres mitjans de comunicació, com s’exalça la competitivitat, fins i tot a costa de la solidaritat, com a tret que es fomenta entre els més joves, sorgeix des de l’escola —a través de l’educació física— una altra manera d’entendre la competència, la salut i l’equilibri personal. És una àrea que, a més, ens permet, de manera natural, treballar uns altres continguts de tipus transversal. En aquest sentit, en el present llibre es recull una mostra de reflexions i experiències (d’educació infantil, primària i secundària) dutes a terme per docents d’educació física que aposten per un ensenyament compromès amb l’educació integral de la persona.

PUBLICACIONS DE Fraile Aranda, Antonio