Fraile Aranda, Antonio

Fraile Aranda, Antonio

És doctor en ciències de l'educació, llicenciat en ì educació física i catedràtic de didàctica d'expressió ì corporal a la Facultat de Educació i Treball social de la ì Universitat de Valladolid. Diplomat en gestió i direcció esportiva, forma part de ì l'equip directiu de la Xarxa Urel (Universitats Regionals ì llatinoamericanes) i participa a la Xarxa Nacional ì d'Avaluació Formativa. És coordinador del programa de doctorat «Educació per al ì desenvolupament i la integració» de la Universitat René ì Moreno de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia). Pertany a l'equip de direcció de la revista Tándem de ì Didáctica de la Educación Física de la Editorial Graó. És coach esportiu per la Federació Espanyola de Futbol i ì la Universitat Francisco de Vitoria de Madrid. També és ì professor de metodologia de l'Escola Nacional ì d'Entrenadors de Futbol i entrenador nacional d'handbol.

La resolución de los conflictos en y através de la educación física

Fraile Aranda, Antonio

Sinopsi de La resolución de los conflictos en y através de la educación física

 L’acció de conviure a l’escola consisteix en què uns alumnes puguin compartir amb altres aquest espai social, des d’uns codis normatius, així com evitar els conflictes ordinaris de l’aula. Per tant, els programes educatius cap a una educació en valors, han de recollir aquelles competències personals que permetin que l’alumnat participi d’aquest procés socioeducatiu. L’educació física, com a matèria que incideix en el desenvolupament integral del nostre alumnat, ha d’ajudar aquest desenvolupament ètic i social a partir d’unes activitats cooperatives que incideixin en la solidaritat, la justícia social, la tolerància o el diàleg, entre altres. Per això, tant als docents en general i de manera particular als educadors d’educació física, se’ls ofereix des d’aquest llibre pautes cooperatives sobre com resoldre els conflictes que sorgeixen a les aules, Aixa com activitats i estratègies metodològiques que ajuden a reflexionar als escolars sobre aquests comportaments, presentant criteris d’avaluació formativa que poden ajudar-nos a revisar si s’han obtingut aquestes competències cooperatives.

PUBLICACIONS DE Fraile Aranda, Antonio