Fuentes Agustí, Marta

Fuentes Agustí, Marta

Marta Fuentes és mestra i psicopedagoga, membre del grup ì d'investigació reconegut SINTE (Seminari ì Interuniversitari d'Investigació en Estratègies ì d'aprenentatge) i professora de la Facultat de Ciències ì de l'Educació de la UAB. marta.fuentes@uab.cat

Internet y competencias básicas

Fuentes Agustí, Marta

Sinopsi de Internet y competencias básicas
Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender

Competències bàsiques imprescindibles per sobreviure en el segle xxi: seleccionar informació rellevant, col·laborar eficaçment amb els altres, comunicar-se de manera versàtil, participar en la vida pública. Reflexions, idees, activitats, materials i recursos que facilitin la interacció cara a cara i amb Internet amb els alumnes.

PUBLICACIONS DE Fuentes Agustí, Marta