Fuentes Rebollo, M. Jesús

Fuentes Rebollo, M. Jesús

El Dr. Àngel Guirado Serrat és inspector d'Educació de la Generalitat de Catalunya. És professor tutor de la Universitat Nacional d'Educació a Distància dels graus de psicologia i educació social. Dirigeix un observatori sobre les altes capacitats des del qual assessora a professorat i famílies. És formador del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i de l'ICE de la Universitat de Girona per a professorat especialista i càrrecs directius dels centres educatius.

La escuela infantil: observatorio privilegiado de las desigualdades

Fuentes Rebollo, M. Jesús

Sinopsi de La escuela infantil: observatorio privilegiado de las desigualdades

L’escola infantil ha esdevingut un observatori privilegiat des del qual es pot analitzar l’evolució de la societat occidental. El professorat d’educació infantil es mou, de vegades, en un terreny d’incerteses que l’obliga a superar idees estereotipades per buscar sentit a situacions familiars poc comunes i adequar-hi la dinàmica pedagògica quotidiana. Aquest llibre vol ser una eina perquè els equips educatius fomentin la reflexió i la recerca de recursos. En els diferents capítols s’aborden algunes de les situacions que es manifesten a l’escola tot i que no tinguin un origen genuïnament escolar. Es tracta de temes nous, com a resultat de canvis nous que afecten la família, l’escola, els educadors i educadores i, finalment, la infància. A més a més de l’acostament a aquests temes, el llibre inclou propostes per encarrilar les diferents situacions i ajudar a definir quina podria ser la intervenció educativa més adequada.

PUBLICACIONS DE Fuentes Rebollo, M. Jesús