Funes Artiaga, Jaume

Funes Artiaga, Jaume

És psicòleg, educador i periodista. ì S'ha especialitzat prioritàriament en el món dels ì adolescents i les seves dificultats socials. Ha treballat ì per a diferents administracions i com a professional ì lliure en l'atenció a la infància, l'educació, la ì renovació pedagògica, l'atenció a les persones amb ì problemes derivats del consum de drogues, la protecció ì dels menors, la marginació i els conflictes socials. ì Entre 2004 i 2006 va actuar com a defensor dels drets de ì la infància a Catalunya. Ha investigat i escrit ì àmpliament sobre aquests temes. El primer dels seus ì llibres fou La nueva delincuencia infantil y juvenil ì (1982). El més recent és El lugar de la infancia. ì Criterios para ocuparse de los niños y niñas hoy (2008).

Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

Funes Artiaga, Jaume

Sinopsi de Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

PUBLICACIONS DE Funes Artiaga, Jaume