Fusté Aquilué, Susanna

Fusté Aquilué, Susanna

És mestra d'educació infantil i ì psicomotricista. Va entrar en el món de l'educació fa ì vint-i-cinc anys i en fa setze que treballa a l'Institut ì Municipal d'Educació de Barcelona, en el cicle 0-3. Forma ì part de l'equip d'educació infantil de l'ICE de la ì Universitat Autònoma de Barcelona i compagina la docència ì amb la formació permanent del professorat. A més, ha ì escrit diversos articles en algunes revistes educatives, ì referits principalment a l'organització en el cicle 0-3 o ì al desenvolupament psicomotor en la primera infància.

Planificar la etapa 0-6

Fusté Aquilué, Susanna

Sinopsi de Planificar la etapa 0-6
Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana

Aquest llibre explica com adoptar un plantejament educatiu basat en una organització i una metodologia que tinguin en compte la pràctica quotidiana i el compromís de tots els agents implicats en l’educació dels nens i les nenes de 0 a 6 anys. En les seves pagines aborda aspectes fonamentals per a la planificació docent i proposa un sistema d’intervenció global en el qual es puguin trobar i reconèixer aquesta agents. No presenta propostes tancades i d’aplicació immediata, sinó idees i suggeriments concrets relacionats amb plantejaments educatius i criteris metodològics i organitzatius basats en la solvència i l’experiència professional de les autores i els autors. Amb Planificar la etapa 0-6. Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana intentem afavorir la reflexió sobre com afrontar el repte que representa la tasca educativa en la seva dimensió més àmplia. Entenem que els nens i les nenes han de ser els artífexs del seu aprenentatge a partir dels contextos de la vida quotidiana en què participin juntament amb els i les professionals de l’educació, els seus coetanis, les seves pròpies famílies i altres adults amb qui es relacionen.

PUBLICACIONS DE Fusté Aquilué, Susanna