Gairín Sallán, Joaquín

Gairín Sallán, Joaquín

És mestre, graduat social, llicenciat en pedagogia i ì psicologia i doctor en pedagogia. Actualment és ì catedràtic de didàctica i organització escolar a la ì Universitat Autònoma de Barcelona. La seva experiència ì docent inclou seva tasca en centres de primària, ì secundària i universitat, on ha tingut diverses ì responsabilitats institucionals, així com en institucions ì d'educació no formal i empreses. Les seves activitats d'investigació i publicacions se ì centren en temes vinculats al desenvolupament ì organitzacional, direcció i lideratge, avaluació de ì programes, desenvolupament social i comunitari, xarxes ì institucionals, gestió universitària i creació i gestió ì del coneixement. Fundador del Fòrum Europeu ì d'Administradors de l'Educació a Espanya i dels ì Congressos Interuniversitaris d'Organització Escolar, ì actualment dirigeix el grup d'investigació consolidat EDO ì (a http://edo.uab.es es poden consultar investigacions i ì publicacions que ha dirigit) i coordina la Xarxa de ì Suport a la Gestió Educativa (RedAGE: www.redage.org).

Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

Gairín Sallán, Joaquín

Sinopsi de Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

PUBLICACIONS DE Gairín Sallán, Joaquín