Gairín Sallán, Joaquín

Gairín Sallán, Joaquín

És mestre, graduat social, llicenciat en pedagogia i ì psicologia i doctor en pedagogia. Actualment és ì catedràtic de didàctica i organització escolar a la ì Universitat Autònoma de Barcelona. La seva experiència ì docent inclou seva tasca en centres de primària, ì secundària i universitat, on ha tingut diverses ì responsabilitats institucionals, així com en institucions ì d'educació no formal i empreses. Les seves activitats d'investigació i publicacions se ì centren en temes vinculats al desenvolupament ì organitzacional, direcció i lideratge, avaluació de ì programes, desenvolupament social i comunitari, xarxes ì institucionals, gestió universitària i creació i gestió ì del coneixement. Fundador del Fòrum Europeu ì d'Administradors de l'Educació a Espanya i dels ì Congressos Interuniversitaris d'Organització Escolar, ì actualment dirigeix el grup d'investigació consolidat EDO ì (a http://edo.uab.es es poden consultar investigacions i ì publicacions que ha dirigit) i coordina la Xarxa de ì Suport a la Gestió Educativa (RedAGE: www.redage.org).

La organización escolar

Gairín Sallán, Joaquín

Sinopsi de La organización escolar
Práctica y fundamentos

Àmplia visió dels temes organitzatius. Recull textos de fonamentació teòrica, experiències de centres escolars, i propostes de treball per desenvolupar les anàlisis pròpies i les seves aplicacions.

PUBLICACIONS DE Gairín Sallán, Joaquín