Garcia del Toro, Antonio

Garcia del Toro, Antonio

Antonio García del Toro, dramaturg porto-riqueny, ì director de teatre i professor de literatura i llengua, ì avalat per una àmplia trajectòria des de nen en el teatre ì professional, es forma acadèmicament en el Recinte de Río ì Piedras de la Universitat de Puerto Rico i a la Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" a ì Roma, Itàlia. Els seus treballs sobre crítica literària i de creació ì han estat publicats a diverses revistes especialitzades. ì Entre els seus llibres destaquen 24 siglos después: ì comedia, 300 millones y tú, Mujer y Patria en la ì dramaturgia puertorriqueña, Comunicación y expresión oral ì y escrita: la dramatización como recurso, Hablemos de ì escribir, Hablemos claro, Recetas para escribir, ì Isladuende (sèrie per a l'escola elemental), Te quiero ì aunque seas...(novella). Durant més de quaranta anys ha ì participat activament en el teatre professional ì porto-riqueny com a director, productor, actor, ì escenògraf, disseny de vestuari, attrezzista. Destaquen ì sobretot la seva excellent trajectòria com a director i ì la seva fructífera obra com a dramaturg. Entre les seves ì obres dramàtiques han estat guardonades: : Metamorfosis ì de una pena (1986), Hotel Melancolía (1986), Donde reinan ì las arpías (1990), La Primera Dama (1990), El cisne de ì cristal (1990) i Ventana al sueño (1991). El doctor García del Toro és catedràtic de la Facultat ì d'Estudis Humanístics de la Universitat Interamericana de ì Puerto Rico, on ensenya cursos de llengua i literatura ì porto-riquenya i teatre. Fa 22 anys que dirigeix el ì Taller de Teatre de la Inter-Metro. (Si voleu més informació sobre l'autor: http://myfaculty.metro.inter.edu/agarciadeltoro)

Comunicación y expresión oral y escrita

Garcia del Toro, Antonio

Sinopsi de Comunicación y expresión oral y escrita
La dramatización como recurso


El professorat, preocupat per aconseguir un aprenentatge més efectiu, utilitza els recursos més variats per fer més eficaç la seva tasca. Un d'ells, no prou valorat ni utilitzat, és la dramatització. Aquest recurs, un dels eixos centrals d'aquest llibre, potencia la creativitat dels alumnes i alumnes i, sobretot, afavoreix tant l'expressió oral com l'escrita.

PUBLICACIONS DE Garcia del Toro, Antonio