García Fraile, Juan Antonio

García Fraile, Juan Antonio

Juan Antonio García Fraile és doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat d'Oviedo i llicenciat en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). És, a més, diplomat en Dret Constitucional i en Ciències Polítiques pel Centre d'Estudis Constitucionals de Madrid. En l'actualitat, és professor titular del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Facultat d'Educació i del Centre de Formació del Professorat de l'UCM des de 1998 i subdirector de Formació Contínua de l'Institut de Ciències de l'Educacó de la mateixa universitat des de 2003. És autor de varis llibres, articles i comunicacions en congressos sobre història de l'escola, l'educació popular i d'adults i la institucioalització de la psicopedagogia. Actualmemt, centra el seu interès en l'àmbit de la formació contínua, la formació de treballadors, la formació en competències en general i en l'àmbit de l'educació superior.

La LOE: perspectiva pedagógica e histórica

García Fraile, Juan Antonio

Sinopsi de La LOE: perspectiva pedagógica e histórica
Glosario de términos esenciales

Des de la Ley Moyano a la LOE (1857-2006). Anàlisi legislativa, històrica i pedagògica. Inclou un glossari de conceptes bàsics per a les tasques de disseny de documents de planificació en els nivells de centre, etapa i aula.

PUBLICACIONS DE García Fraile, Juan Antonio