García Parejo, Isabel

García Parejo, Isabel

És professora del Departament de Didàctica de la Llengua ì i la Literatura de la Universitat Complutense de Madrid ì (UCM) i codirectora del grup d'investigació Didactext ì (Didàctica del Text) del mateix departament. Llicenciada ì i doctora en lingüística hispànica per la UCM i màster en ì ciències de l'educació per la Open University del Regne ì Unit, ha centrat les seves línies d'investigació en ì l'ensenyament-aprenentatge de l'espanyol L1/L2 en ì contextos de diversitat lingüística i cultural, ì especialment en el desenvolupament de les competències ì intercultural i escrita (multiliteracitat, pràctiques i ì identitats lletrades, escriptura acadèmica). Ha ì participat en l'edició del llibre Fronteras exteriores e ì interiores: indigenismo, género e identidad (Munic, ì Lincom, 2008), en la publicació de diferents monografies ì dedicades a l'ensenyament de l'espanyol LE y L2 i a ì l'ensenyament de la llengua escrita i ha coordinat la ì Guía (Didactext) de escritura académica y profesional ì para estudiantes de Grado y Postgrado de Formación del ì Profesorado (2011). Actualment, forma part de diferents ì projectes d'investigació subvencionats pel MEC i del ì projecte internacional Schooling Speakers of the Societal ì Language as a Second Dialect, subvencionat pel Social ì Sciences and Humanities Research Council de Canadá ì (SSHRC).

Escribir textos expositivos en el aula.

García Parejo, Isabel

Sinopsi de Escribir textos expositivos en el aula.
De la teoría a la práctica.

Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

PUBLICACIONS DE García Parejo, Isabel