García Pérez, José Blas

García Pérez, José Blas

Inclusión: acciones en primera persona

García Pérez, José Blas

Sinopsi de Inclusión: acciones en primera persona
Indicadores y modelos para centros inclusivos. Manual práctico

La intenció del llibre és oferir una brúixola que orienti les escoles interessades a seguir el camí cap a la inclusió. Així, s'inicia el viatge des dels conceptes de presència i participació, que són els fonaments sòlids d'aquesta escola que busquem; per continuar fent parades en les metodologies i models organitzatius en els quals ha de construir-se; en la convivència com a model social d'acolliment a la diversitat humana de les aules; en l'avaluació autèntica, on tots tenen cabuda; i una última parada per proposar el model de gestió d'un centre inclusiu.

Incloure no és deixar entrar, és no permetre que algú es quedi fora.

PUBLICACIONS DE García Pérez, José Blas