García Pérez, José Ricardo

García Pérez, José Ricardo

Professor contractat doctor del Departament de Psicologia Educativa i de l'Educació de la Universitat de Salamanca.

Orientación Educativa. Modelos y estrategias de intervención

García Pérez, José Ricardo

Sinopsi de Orientación Educativa. Modelos y estrategias de intervención

En aquets volum es caracteritza el model educatiu, una perspectiva que ha estat adoptada per les successives lleis educatives en el nostre país. En aquest llibre, el lector trobarà els supòsits bàsics d’aquest model juntament amb els aspectes constitutius de la tasca assessora, entre els quals cal esmentar: la col•laboració orientador/docents, les seves dificultats i les maneres d’abordar-les; la dimensió institucional de l’orientació; l’assessorament a les famílies; les característiques i les estratègies d’avaluació psicopedagògica; la funció de l’orientador; el treball intersectorial amb professionals de l’àmbit de l’educació i d’altres àmbits; la intervenció en moments de transició entre etapes; i les característiques específiques de l’orientació a l’etapa d’educació infantil.

PUBLICACIONS DE García Pérez, José Ricardo