Garoz Puerta, Ignacio

Garoz Puerta, Ignacio

És doctor en psicologia i llicenciat en educació física. Actualment, és professor de la Facultat de Formació de Professorat i Educació de la Universitat Autònoma de Madrid.

La educación física a estudio.

Garoz Puerta, Ignacio

Sinopsi de La educación física a estudio.
El profesorado, el alumnado y los procesos de enseñanza

Llibre que permet formar-se una imatge de la situació actual de l'àrea de l'educació física escolar i ofereix propostes d'intervenció a partir dels resultats d'un estudi centrat en el professorat (tenint en compte la percepció i la realitat del discurs docent, el sentiment de competència davant els reptes que planteja el desenvolupament de la seva professió) i l'alumnat (satisfacció, percepció d'eficàcia, hàbits de pràctica d'activitat física, imatge formada dels docents, o la percepció de l'esforç). Les seves pàgines són d'interès tant per al professorat en actiu com per als formadors dels docents i per als estudiants que es troben en procés de formació per a la seva futura implicació en l'ensenyament.

PUBLICACIONS DE Garoz Puerta, Ignacio