Gil de la Serna Leira, María

Gil de la Serna Leira, María

María Gil de la Serna Leira és pedagoga i orientadora en els equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica de la Comunitat de Madrid. És especialista en temes relacionats amb la motivació escolar.

Modelo integrado de mejora de la convivencia

Gil de la Serna Leira, María

Sinopsi de Modelo integrado de mejora de la convivencia
Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos

Pretén posar una mica d’ordre en un camp de coneixement en el qual les idees i les propostes d’intervenció per a la millora de la convivència sovint es superposen, o s’analitzen des de perspectives diverses, no sempre compatibles pràctica i ideològicament, provocant cert desconcert en els centres. Per aquesta raó s’ha considerat útil sotmetre a contrast i discussió aquesta particular manera d’entendre la gestió de la convivència, presentant-la en un marc d’actuació obert, global i integrador que els autors denominen Modelo integrado de resolución de conflictos en centros escolares.

PUBLICACIONS DE Gil de la Serna Leira, María