Giménez Rodríguez, Joaquim

Giménez Rodríguez, Joaquim

Enseñar matemáticas

Giménez Rodríguez, Joaquim

Sinopsi de Enseñar matemáticas

Un manual que pretén transmetre referències, experiències i bones dosis d'optimisme per millorar la qualitat docent dins de l'àmbit de les matemàtiques i, al mateix temps ajudés reflexionar sobre la labor docent i a orientar-la.

L'obra es divideix en quatre capítols: el primer gira entorn de consideracions generals de la matèria; en la resta de capítols es tracta monogràficament l'ensenyament de les matemàtiques en les etapes corresponents a educació infantil, primària i secundària obligatòria i es donen, a més, orientacions sobre models d'ensenyament, atenció a la diversitat, avaluació, globalització, enllaç de cicles i propostes de materials i d'activitats suggeridores.

PUBLICACIONS DE Giménez Rodríguez, Joaquim