Gimeno Sacristán, José

Gimeno Sacristán, José

José Gimeno Sacristán és catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de València. És autor de nombrosos articles i publicacions, entre els quals destaquen: Poderes inestables en educación, La enseñanza obligatoria, Su sentido educativo y social, Educar y convivir en la cultura global i El alumno como invención.

La educación del siglo XXI

Gimeno Sacristán, José

Sinopsi de La educación del siglo XXI
Los retos del futuro inmediato

Avui dia, quan els signes del postmodernisme i la globalització són molt evidents, l'entrada al segle XXI ens obliga a repensar una nova manera d'educar i de veure la institució docent.

PUBLICACIONS DE Gimeno Sacristán, José