Gimeno Sacristán, José

Gimeno Sacristán, José

José Gimeno Sacristán és catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de València. És autor de nombrosos articles i publicacions, entre els quals destaquen: Poderes inestables en educación, La enseñanza obligatoria, Su sentido educativo y social, Educar y convivir en la cultura global i El alumno como invención.

LA EDUCACION EN EL SIGLO XXI

Gimeno Sacristán, José

Sinopsi de LA EDUCACION EN EL SIGLO XXI
Los retos del futuro inmediato

Avui dia, quan els signes del postmodernisme i la globalització són molt evidents, l'entrada al segle XXI ens obliga a repensar una nova manera d'educar i de veure la institució docent.

PUBLICACIONS DE Gimeno Sacristán, José