Giné Freixes, Núria

Giné Freixes, Núria

És doctora i professora titular de la Facultat de ì Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Ha estat mestra ì en molt diverses etapes i formadora de formadors en ì educació infantil, primària i secundària, i ha fet ì formació a l'empresa i en diversos àmbits d'educació ì social. És membre del grup de recerca consolidat EMA ì (Entorns i Materials per a l'Aprenentatge). Les seves ì línies d'interès i de recerca prioritàries són: el procés ì d'aprenentatge en diferents entorns educatius, la ì diversitat i la inclusió social, l'aprenentatge ì collaboratiu, i la formació de formadors. Algunes de les ì seves publicacions són Com ens ho fem? Propostes per ì educar en la diversitat (Graó, 2000) o La educación ì social. Una mirada didáctica (Graó, 2010).

¿Cómo hacerlo?

Giné Freixes, Núria

Sinopsi de ¿Cómo hacerlo?
Propuestas para educar en la diversidad

¿Es posible educar en la diversidad? A lo largo de esta obra se presentan propuestas, respuestas con reflexiones y experiencias con propuestas innovadoras.

PUBLICACIONS DE Giné Freixes, Núria