Giné Freixes, Núria

Giné Freixes, Núria

És doctora i professora titular de la Facultat de ì Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Ha estat mestra ì en molt diverses etapes i formadora de formadors en ì educació infantil, primària i secundària, i ha fet ì formació a l'empresa i en diversos àmbits d'educació ì social. És membre del grup de recerca consolidat EMA ì (Entorns i Materials per a l'Aprenentatge). Les seves ì línies d'interès i de recerca prioritàries són: el procés ì d'aprenentatge en diferents entorns educatius, la ì diversitat i la inclusió social, l'aprenentatge ì collaboratiu, i la formació de formadors. Algunes de les ì seves publicacions són Com ens ho fem? Propostes per ì educar en la diversitat (Graó, 2000) o La educación ì social. Una mirada didáctica (Graó, 2010).

La educación social. Una mirada didàctica

Giné Freixes, Núria

Sinopsi de La educación social. Una mirada didàctica
Relación, comunicación y secuencias educativas

Llibre que serveix de complement a l'anterior de l'any 1999, Didáctica de la educación social, i que actualitza els canvis esdevinguts tant en la matèria com en la societat. Per als autors, les aportacions de la didàctica són fonamentals per a l'educació social, així s'aprofundeix en el concepte d'educació social, s'apliquen els coneixements didàctics al disseny, desenvolupament i avaluació d'accions socioeducatives; s'hi tracten la comunicació, l'acompanyament, l'atenció a la diversitat i la resiliència, i s'hi analitzen diferents tipus de treball socioeducatiu (individual, grupal, comunitari i també en medi obert i en relació amb la institució escolar). La presentació de casos serveix d'illustració i pretén ajudar a la reflexió.

PUBLICACIONS DE Giné Freixes, Núria