Giné Freixes, Núria

Giné Freixes, Núria

És doctora i professora titular de la Facultat de ì Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Ha estat mestra ì en molt diverses etapes i formadora de formadors en ì educació infantil, primària i secundària, i ha fet ì formació a l'empresa i en diversos àmbits d'educació ì social. És membre del grup de recerca consolidat EMA ì (Entorns i Materials per a l'Aprenentatge). Les seves ì línies d'interès i de recerca prioritàries són: el procés ì d'aprenentatge en diferents entorns educatius, la ì diversitat i la inclusió social, l'aprenentatge ì collaboratiu, i la formació de formadors. Algunes de les ì seves publicacions són Com ens ho fem? Propostes per ì educar en la diversitat (Graó, 2000) o La educación ì social. Una mirada didáctica (Graó, 2010).

Planificación de proyectos socioeducativos participativos

Giné Freixes, Núria

Sinopsi de Planificación de proyectos socioeducativos participativos

Aquest és un llibre sobre com planificar projectes socioeducatius amb la particularitat que aquests projectes han d'estar pensats per afavorir la participació dels seus destinataris i destinatàries. Es tracta d'un text sobre planificació socioeducativa i, alhora, sobre participació en projectes socials i educatius.

Es proposen criteris per a la fonamentació, suggeriments i exemples per proporcionar un material que pugui resultar útil a qui vol preocupar-se per fer una bona planificació socioeducativa i, alhora, fer-la de la manera més participativa possible.

PUBLICACIONS DE Giné Freixes, Núria