Giráldez Hayes, Andrea

Giráldez Hayes, Andrea

Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i professora titular de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical de la Universitat de Valladolid, és autora de diversos llibres i articles en revistes especialitzades. Les seves línies d'investigació giren al voltant de la integració de les TIC i Internet en l'àmbit de l'educació musical i la formació inicial del professorat de música.

De los ordenadores a los dispositivos móviles. Propuestas de creación musical y audiovisual

Giráldez Hayes, Andrea

Sinopsi de De los ordenadores a los dispositivos móviles. Propuestas de creación musical y audiovisual
Propuestas de creación musical y audiovisual

Partint de l’àrea de música i des d’una perspectiva interdisciplinària, aquest llibre ofereix idees per experimentar amb allò que és sonor i també per pensar en la seva aplicació en creacions mixtes, audiovisuals i multimèdia. Aquesta possible interconnexió, que possibilita el treball interdisciplinari, es fa evident a través de propostes elaborades per especialistes de música, tots ells docents en actiu i en contacte permanent amb l’alumnat. Des del seu propi àmbit, cadascuna d’aquestes propostes ens convida a integrar temes i continguts d’altres àrees trencant les fronteres entre les aules i els espais adjudicats a les diverses matèries.

PUBLICACIONS DE Giráldez Hayes, Andrea