Giráldez Hayes, Andrea

Giráldez Hayes, Andrea

Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i professora titular de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical de la Universitat de Valladolid, és autora de diversos llibres i articles en revistes especialitzades. Les seves línies d'investigació giren al voltant de la integració de les TIC i Internet en l'àmbit de l'educació musical i la formació inicial del professorat de música.

10 Ideas Clave. El aprendizaje creativo

Giráldez Hayes, Andrea

Sinopsi de 10 Ideas Clave. El aprendizaje creativo

Comprendre quin és el desenvolupament i la pràctica de la creativitat; trobar solucions noves a problemes nous; defugir falses concepcions, i definir les característiques més sobresortints de la creativitat; saber formular preguntes per obtenir idees, augmentar capacitats i desenvolupar actituds i aptituds, desafiant els convencionalismes tan presents a l'entorn educatiu.

PUBLICACIONS DE Giráldez Hayes, Andrea