Gispert Sala, Dolors

Gispert Sala, Dolors

és inspectora d'Educació del Departament d'Ensenyament de ì la Generalitat de Catalunya. Ha treballat en diversos àmbits educatius, escola, ì institut, escola d'adults i serveis educatius, des de ì diferents perfils professionals com a mestra, mestra ì especialista d'educació especial, logopeda, assessora ì didàctica en l'àmbit lingüístic del servei d'ensenyament ì del català, d'assessora psicopedagògica dels equips ì d'assessorament i d'orientació psicopedagògica i com a ì tècnica del servei de diversificació curricular del ì departament d'Educació. Ha compaginat la seva tasca docent i d'assessorament amb ì tasques de formació permanent del professorat i dels ì estudiants de magisteri i de psicopedagogia d'algunes ì universitats. És autora de diversos articles, llibres i quaderns ì didàctics en l'àmbit de la llengua oral i llengua ì escrita. Ha collaborat activament, a través del consell ì de redacció, en la creació i consolidació de la revista ì catalana Àmbits de psicopedagogia i en promoure des de ì l'àmbit professional una escola per a tothom. Ha ì coordinat per l'editorial Graó la collecció escola ì inclusiva com a codirectora i és coautora del llibre ì Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la ì lectura.

Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura

Gispert Sala, Dolors

Sinopsi de Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura

Detecció, avaluació, orientació i intervenció educativa amb relació a l'alumnat que presenta dificultats en l'aprenentatge de la lectura, ja sigui en els moments inicials o al llarg de la seva escolarització. En aquest llibre trobareu situacions d'alumnes i exemples amb propostes educatives perquè puguin participar i aprendre al costat dels seus companys.

PUBLICACIONS DE Gispert Sala, Dolors