González Aguado, Mª Elvira

González Aguado, Mª Elvira

Llicenciada en ciències químiques per la Universitat del ì País Basc, premi extraordinari i títol de postgrau en ì Didàctica de les Ciències, per la Universitat de ì València. Professora de física i química entra a formar part dels ì serveis d'investigació i suport a la docència. Actualment ì desenvolupa l'Assessoria de Ciències del Berritzegune ì Central (Bilbao). Collabora en l'elaboració dels dissenys ì curriculars de les matèries científiques de la CAPV. ì Forma part del consell assessor de la revista EduQ. Autora d'articles sobre didàctica general i específica: ì ciència i coneixement; materials curriculars de l'Àrea de ì Ciències de la Naturalesa per a l'Ensenyament Secundari ì Obligatori; la Història i la Filosofia de la Ciència en ì el disseny i desenvolupament del currículum de Ciències; ì projecte curricular de l'Àrea de Ciències de la ì Naturalesa; avaluació del procés ì d'ensenyament-aprenentatge en Ciències de la Naturalesa; ì aproximació a la investigació científica; els grups de ì treball i la formació del professorat; educació ì científica i premsa escrita; l'enfocament CTS ¿Un pont ì entre les dues cultures?; An experience to introduce the ì computer means in the laboratories of sciences; ¿Existeix ì un mètode científic?; situació de l'educació científica ì en l'educació infantil i primària a la comunitat autònoma ì del País Basc; els treballs pràctics en la construcció ì del coneixement en Química; web 2.0 en la implantació de ì Ciències per al Món Contemporani; competència científica; ì com ensenyar competències bàsiques a través de les ì ciències; la competència científica: del currículum a ì l'aula; l'ensenyament de les ciències i l'ensenyament per ì a la vida; ¡Com explicar el que ens sorprèn servint-nos ì de la química! Web d'experiments senzills. El programa ì Educació científica de la Comunitat Autònoma Basca.

84 experimentos de química cotidiana en secundaria

González Aguado, Mª Elvira

Sinopsi de 84 experimentos de química cotidiana en secundaria

 
Aquest llibre ofereix més de vuitanta experiments per despertar l’interès i el gust per la química entre joves adolescents.
Els experiments s’agrupen al voltant de sis blocs temàtics: química a la llar, química i color, química i llum, química i calor, química i polímers i química i salut.
A cada bloc es presenta una col•lecció de situacions problemàtiques de la vida real, o preguntes relacionades amb la vida diària per refermar el vincle del coneixement quotidià amb el coneixement científic. Es tracta d’experiments senzills, motivadors, que aprofiten la presència de la química a les nostres vides per destacar la seva funcionalitat.
 

PUBLICACIONS DE González Aguado, Mª Elvira