González Gallego, Isidoro

González Gallego, Isidoro

Facultat d' Educació. Universitat de Valladolid.

Geografía e Historia. Complementos de formación disciplinar

González Gallego, Isidoro

Sinopsi de Geografía e Historia. Complementos de formación disciplinar
Complementos deformación disciplinar

L’objectiu fonamental d’aquest volum, dedicat a la Història, la Geografia i altres ciències socials, és exposar les bases epistemològiques i metodològiques de les diverses disciplines que s’incorporen a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat. Es tracta d’un coneixement especialment rellevant en una concepció didàctica en què els continguts educatius condicionen els processos metodològics. També s’analitzen els currículums des d’una perspectiva crítica. Per acabar, s’inclouen dos capítols, el primer aborda la història de la didàctica, i el segon, l’estat de la qüestió sobre aquest coneixement pedagògic.

PUBLICACIONS DE González Gallego, Isidoro