González Giménez, Àngela

González Giménez, Àngela

Àngela González Giménez treballa en l'àmbit de l'assessorament psicopedagògic a l'EAP del Berguedà. Ha impartit cursos de formació del professorat sobre l'aprenentatge del llenguatge escrit. En els darrers anys, a treballat en l'anàlisi de centres educatius des d'una perspectiva institucional. És coautora del llibre Avaluar l'aprenentatge de 3 a 7 anys (Graó, 2003).

La evaluación psicopedagógica

González Giménez, Àngela

Sinopsi de La evaluación psicopedagógica

El llibre ofereix al professional una gamma de situacions específiques d'avaluació suficientment àmplia, per deixar constància dels canvis conceptuals, dels instruments psicopedagògics i de la metodologia contrastada per la pràctica i la reflexió dels professionals.

PUBLICACIONS DE González Giménez, Àngela