Gorgorió Solà, Núria

Gorgorió Solà, Núria

Núria Gorgorió Solà treballa al Departament de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona. És també directora del grup EMiCS i investigadora principal del projecte MUMA.

Matemáticas y educación

Gorgorió Solà, Núria

Sinopsi de Matemáticas y educación
Retos y cambios desde una perspectiva internacional

L'objectiu d'aquest llibre és aclarir la complexitat actual de l'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques; les matemàtiques i el currículum; el que aprèn i l'aprenentatge; el professorat i l'ensenyament; el context cultural i social de l'ensenyament de les matemàtiques...Complexitat manifesta en les recerques que es vénen desenvolupant en els últims anys en diferents països del món.
No obstant això, aquest no és un llibre àrid sobre recerca en el camp de l'ensenyament de les matemàtiques. Els capítols estan basats en idees procedents de la recerca, però els seus autors i autores ananlizan la complexitat actual i diferents aspectes en relació amb l'ensenyament de les matemàtiques i la formació del professorat.

PUBLICACIONS DE Gorgorió Solà, Núria