Guirado Serrat, Àngel

Guirado Serrat, Àngel

És inspector d'Educació de la ì Generalitat de Catalunya. Doctor en psicologia per la ì Universitat de Girona es va formar a la UNED i a la ì Universitat Autònoma de Barcelona. El tema de la seva ì tesi doctoral va versar sobre les altes capacitats en el ì context dels serveis de suport educatiu i en els centres ì escolars. Actualment la seva investigació se centra en la ì detecció de l'alumnat amb altes capacitats i sobre les ì intervencions educatives més adients amb els perfils ì cognitius d'aquest alumnat. Té diversos articles ì publicats sobre educació especial i sobre altes ì capacitats. És coautor del llibre Alumnado con altas ì capacidades de la collecció «Escuela Inclusiva», núm. 2, ì el 2010, de l'editorial Graó. És formador de la ì Generalitat de Catalunya i de la Universitat de Girona ì per a càrrecs directius dels centres escolars i de cursos ì sobre altes capacitats per a psicopedagogs i orientadors. ì Dirigeix l'Observatori sobre Superdotació i Talents a la ì UNED de Girona des del qual detecta, diagnostica, orienta ì i assessora famílies i professorat. Professor tutor a la ì mateixa universitat en els graus de psicologia, pedagogia ì i educació social. És diplomat superior en tècniques de ì relaxació i control mental per la Federació Mundial de ì Sofrologia Psicològica. Adreça web: http://www.uned.es/ca-girona/esp/superdotacion/superdotaciì on.htm Adreça de correu electrònic: aguirado@girona.uned.es observatori.superdotacio@girona.uned.es aguirado@xtec.cat Facebook: https://www.facebook.com/angelguiradoserrat

¿Qué sabemos de las altas capacidades?

Guirado Serrat, Àngel

Sinopsi de ¿Qué sabemos de las altas capacidades?
Preguntas, respuestas y propuestas para la escuela y la familia

Fugint dels tòpics massa freqüents en psicologia, aquest llibre presenta de manera organitzada i amena una relació de preguntes sobre les altes capacitats amb les seves respostes respectives.

Està estructurat en dues parts. A la primera, es plantegen preguntes bàsiques a les quals es pretén donar resposta. L’originalitat del text es troba a la segona part, en la qual l’autor presenta un conjunt d’opcions i propostes escolars i extraescolars que poden ser aplicades de manera individual o col·lectiva per a unes edats determinades i, sobretot, per a uns perfils intel·lectuals determinats.

PUBLICACIONS DE Guirado Serrat, Àngel