Guitart Aced, Rosa M.

Guitart Aced, Rosa M.

Rosa Guitart Aced és mestra i psicòloga. Actualment és ì professora de la Universitat de Vic. Vinculada a estudis ì d'educació social i mestres. Ha desenvolupat tasques de ì formació del professorat sobre jocs no competitius, ì actituds, educació familiar, competències i gènere i ì educació. Ha publicat articles en revistes ì especialitzades en educació. Un dels seus àmbits de ì treball és el currículum escolar i el desplegament del ì currículum de les competències.

Ser niña, ser niño

Guitart Aced, Rosa M.

Sinopsi de Ser niña, ser niño
¿Cuestión de género?

La sociedad determina qué se espera de una criatura y fuerza que se cumpla: cómo tiene que ser, qué tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, qué intereses debe tener, qué sentimientos debe manifestar, a quién debe querer, cómo se tiene que ver a sí misma y cómo tiene que ver a las otras personas, qué relaciones debe establecer, qué proyectos de vida debe tener... No obstante, como personas que educamos, apostamos por una educación que respete a cada criatura y sus diferencias; una educación que tiene que proporcionar a cada una la posibilidad de construir su identidad sexoafectiva, sexual y de género sin supeditarse ciegamente a los condicionantes de su sociedad.

PUBLICACIONS DE Guitart Aced, Rosa M.