Guitart Aced, Rosa M.

Guitart Aced, Rosa M.

Rosa Guitart Aced és mestra i psicòloga. Actualment és ì professora de la Universitat de Vic. Vinculada a estudis ì d'educació social i mestres. Ha desenvolupat tasques de ì formació del professorat sobre jocs no competitius, ì actituds, educació familiar, competències i gènere i ì educació. Ha publicat articles en revistes ì especialitzades en educació. Un dels seus àmbits de ì treball és el currículum escolar i el desplegament del ì currículum de les competències.

Ser nena, ser nen

Guitart Aced, Rosa M.

Sinopsi de Ser nena, ser nen
Com se n’aprèn, com s’educa?

La societat determina què s’espera d’una criatura i força que es compleixi: com ha de ser, què ha de fer, com s’ha de comportar, quins interessos ha de tenir, quins sentiments ha de manifestar, qui ha d’estimar, com s’ha de veure a si mateixa i com ha de veure les altres persones, quines relacions ha d’establir, quins projectes de vida ha de tenir... Però, com a persones que eduquem, apostem per una educació que respecti cada criatura i les seves diferències; una educació que ha de proporcionar a cada una la possibilitat de construir la seva identitat sexoafectiva, sexual i de gènere sense supeditar-se cegament als condicionants de la seva societat.

PUBLICACIONS DE Guitart Aced, Rosa M.