Gutiérrez González, Jose Maria

Gutiérrez González, Jose Maria

José M.G. Gutiérrez és doctor en Filosofia i Ciències de ì l'Educació i llicenciat en Filosofia, en Psicologia i en ì Filologia Hispànica. Actualment és professor associat de ì Didàctica de la Filosofia a l'ICE-UB i catedràtic de ì Filosofia d'Educació Secundària. Ha coordinat la formació ì inicial del professorat d'Educació Secundària a l'ICE-UB, ì tema en el que es va doctorat amb la tesi "La formació ì inicial del professorat de Filosofía d'Educació ì Secundària de Catalunya". Ha portat a terme diverses ì experiències, investigacions, cursos, trobades i ì publicacions sobre el professorat novell i la formació ì inicial del professorat. Així mateix, es coordinador del ì Practicum del Master de Formació del Professorat de ì Secundària de la Universitat de Barcelona i del Seminari ì Permanent i de l'Àrea de Filosofia a l'ICE-UB. Membre del Grup Aula i Ciutadania, és coordinador i autor ì de diversos estudis i publicacions en torn a l'elaboració ì de materials curriculars per a l'estudi de l'Ètica ì (l'hedonisme, l'estoïcisme, l'utilitarisme, etc.), la ì Filosofia (els presocràtics, Descartes, Kant, Hume) i ì exercicis de Història de Filosofia per a les PAU a ì l'àmbit de l'Educació Secundària. Ha dirigit també ì diversos grups de treball (Filosofia 2000, Didactex, ì Episteme), cursos i seminaris d'investigació didàctica. ì Entre altres càrrecs desenvolupats destaca la seva labor ì com a membre de la Comissió Permanent del Consell de ì Direcció i secretari a l'ICE-UB i membre de la Comisió de ì l'ANECA que va ha avaluat i aprovat aprovar els Master de ì Formació del Professorat de Secundària presentats per les ì diferents universitats espanyoles.

Geografía e Historia

Gutiérrez González, Jose Maria

Sinopsi de Geografía e Historia
Investigación, innovación y buenas prácticas

Aquest volum és un compendi complet de propostes pràctiques per a l’ensenyament de la Història i la Geografia. Respecte al conjunt de l’ensenyament de les Ciències socials, s’inclouen diversos capítols que aborden les activitats i les propostes innovadores en el treball didàctic, incorporant exemples i recursos que poden ser útils en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Es dedica un capítol a mostrar com pot introduir-se l’alumnat de batxillerat en la indagació i en la simulació de l’activitat del científic social. Per acabar, el lector trobarà diversos capítols amb recursos bibliogràfics, digitals i estadístics, que constitueixen fonts imprescindibles per a la preparació de les classes.

PUBLICACIONS DE Gutiérrez González, Jose Maria